Mieskvartetti Delicato
YLEISESITTELY
Presentation på svenska
Presentation in English
DELICATO 30 VUOTTA
DELICATO 30 ÅR

30-VUOTISJUHLA-
KONSERTTI JA
-HISTORIIKKI

DISKOGRAFIA
KUVASATOA
LEVYJEN TILAUS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE


Diskografia
KIRKKO EILEN JA TÄNÄÄN - Suomalaista kirkkomusiikkia kautta vuosisatojen

 1. In vernali tempore / Kevään aikaan / In the time of spring
 2. Tempus adest floridum / Nyt on kukkien aika / Now it's the time of flowers
 3. O, Christe Rex piissime / Ah hurskain Kristus Kuninkaamme / O, most pious Christ, our King
 4. Scribere proposui / Tarkoitukseni on kirjoittaa / I intend to write
 5. Puer natus in Bethlehem / Poika on syntynyt Betlehemissä / A boy is born in Bethlehem
 6. Ramus virens olivarum / Elävä öljypuun oksa / A living twig of the olive tree
 7. Monet himot / I am tormented
 8. Enkeli huusi Armoitetulle / The Angel exclaimed to the Blessed one
 9. Maistakaa ja katsokaa / Taste and behold
 10. Kiitä, sieluni, Herraa / Thank the Lord, my soul
 11. Isä meidän / Our Father
 12. Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää / Now we'll thank the night and the day
 13. Soi kunniaksi Luojan / To the glory of the Lord
 14. Suomalainen rukous / Prayer for Finland

In vernali tempore Kevään aikaan In the time of spring
In vernali tempore
ortu laetabundo.
Dum recedunt frigora nunciat hirundo,
terrae, maris nemoris
decus adest deforis
renovato mundo.
Vigor redit corporis,
cedit dolor pectoris,
tempore jucundo.

Terra vernat floribus
et nemus virore,
aves mulcent cantibus
et vocis dulcore.
Aqua tempestatibus
caret, aër imbribus,
dulci plenus rore.
Sol consumtis nubibus,
radiis patentibus
lucet cum dulcore.
  Keväällä kaikkialla
iloitaan.
Pääskynen ilmoittaa, että kylmä väistyy,
maa, meret, metsän
kauneus näkyy luonnossa.
Ruumiin voimat palaavat,
rinnan tuska häipyy,
on ilon aika.

Maa kantaa kukkia,
ja metsät viheriöivät.
Linnut laulavat
kauniisti.
Vedet myrskyävät,
sataa kaatamalla.
Ilman täyttää vieno kaste.
Aurinko voittaa pilvet
ja loistaa kauniisti
ja kirkkain sätein.
  In the time of spring
there is joy over all.
The swallow announces that the frost receds.
The beauty of the earth, sea, forest,
may be seen in the nature.
The powers of the body return,
the pain in the breast receeds
in this joyous time.

The earth carries flowers,
and the forests are strong.
Birds sing songs
and have sweet voices.
The waters are wild when there is a storm,
the air gives rain,
the air becomes filled with sweet dew.
The sun consumes the clouds,
and shines with beautiful
and clear rays.


Tempus adest floridum Nyt on kukkien aika Now it's the time of flowers
Tempus adest floridum
surgunt namquae flores.
Vernales in omnibus
imitantur mores.
Hoc quod frigus laeserat,
reparant calores.
Cernimus hoc fieri
per multos labores.

Tuulet leudot tuoksuaa,
sinilaineet läikkyy;
leivot laulaa riemujaan,
eessä taivas väikkyy.
Kukat, jotka syksy kaas,
uusin umpuin aukee,
talven taistot unhottuu,
kaikki kahleet raukee.
  Nyt on kukkien aika,
kukat nousevat maasta.
Kaikessa, myös mielessämme, on kevät.
Minkä kylmä on vaurioittanut, sen korjaa lämpö.
Suurella vaivalla kaikki kukoistaa.
  Now it’s the time of flowers,
which rise from the earth.
Spring is everywhere, also in our spirits.
What the frost has damaged, will be repaired by the warmth.
Everything blossoms with much labor.

The warm winds are scented,
there are ripples on the blue waters,
the larks are singing in joy,
the sky is clear up above.
The flowers, destroyed by the fall, are reborn in new buds,
the pains of winter are forgotten,
all chains are released.


O, Christe Rex piissime Ah hurskain Kristus Kuninkaamme O, most pious Christ, our King
O, Christe Rex piissime
cunctorum plasmatorum,
Tu nobis sis certissime
solamen peccatorum.
Sis omnibus in horis,
Te corde flagitantium,
et ore collaudantium
stipendium laboris.

Kriste, armon runsaan antaja,
Sä laupias lohdun tuoja,
suurten syntiemme kantaja,
vaivaisten vahva suoja!
Me käymme luokses' luottaen
sä ettet eksyneitä
nyt armoos' turvaavaisia
siipeisi alta heitä.
  Ah, hurskain Kristus,
kaiken luodun Kuningas.
Ole varma
lohdutuksemme syntiemme edessä.
Ole aina palkka niille,
jotka Sinua sydämestään rukoilevat
ja ylistävät Sinua suullaan.
  O, most pious Christ, our King
of all creations.
Be for us a solid
consolation for our sins.
Be always the prize
to those who pray to you with their hearts
and who praise you with their mouth.

Christ, you generous provider of mercy,
you good provider of consolation,
you great carrier of our sins,
you strong shield for the weakest.
We approach you and trust
that those
who are lost and
who trust on your grace
will not be driven away from the protection
of your wings.


Scribere proposui Tarkoitukseni on kirjoittaa I intend to write
Scribere proposui
de contemtu mundano:
jam est hora surgere
de somno mortis vano.
Zizaniam spernere
sumto virtutum grano:
Surge, surge, vigila,
semper esto paratus.

Ikävöiden odotan
sen hetken joutumista,
kun mua kutsuu kuolema
matkaltan' maailmassa
asuntoihin armaampiin
Jumalan taivahassa.
Nouse, valvo sieluni.
Ollos aina valmis!

Aikani kun tullut on
riemulla täältä lähden:
herään Herran ilohon
laupeutensa tähden.
Ristillään kun vapaaks' hän
mun, synnin orjan, osti,
langennehen, eksyvän,
armohelmaansa nosti.
  Tarkoitukseni on kirjoittaa
maailman turhamaisuudesta.
Nyt on aika herätä
kuolemanunesta.
On aika kitkeä rikkaruoho,
on aika ottaa siemenet talteen:
valvo, valvo, ole valppaana,
ole aina valmis.
  I intend to write
about the vanity of this world.
Now it is time to awaken
from the sleep of death.
It is time to throw away the weed
and to collect the grain.
Be awake, be awake, be vigilant,
always be prepared.

It is with longing
that I wait for the moment,
when I am called by death
from my wandering on this earth
to more lovable abodes
in the heaven of God.
Stand up, be awake, my soul.
Be always ready!

When the time has come
I shall leave from here with joy:
I shall awaken to the joy of the Lord
for His meekness's sake,
when He liberated me on the cross,
me, a slave of sin,
me, a fallen, bewildered one
he lifted into his lap of grace.


Puer natus in Bethlehem Poika on syntynyt Betlehemissä A boy is born in Bethlehem
Puer natus in Bethlehem,
unde gaudet Jerusalem.
Assumsit carnem hominis
verbum Patris altissimi.
Per Gabrielis nuncium
Virgo concepit Filium.

Magi de longe veniunt.
Aurum, thus, myrrham offerunt.
Halleluja.

De Matre natus virgine
sine virili semine.
Halleluja.

In hoc natali gaudio
benedicamus Domino.
Halleluja.

Laudetur sancta Trinitas,
Deo dicamus gratias.
Halleluja.
  Poika on syntynyt Betlehemissä,
siksi Jerusalem iloitsee.
Hän otti ihmisen muodon
ja Hänestä tuli Isän korkein sana Gabrielin ilmoituksen mukaan Neitsyt synnytti Pojan.

Viisaat miehet tulivat kaukaa.
He antoivat kultaa, suitsuketta, mirraa.
Halleluja.

Hän syntyi neitsyestä, Äidistä,
ilman miehen siementä.
Halleluja.

Tämän iloisen syntymän edessä
siunatkaamme Herraa.
Halleluja.

Pyhä Kolminaisuus ylistää
ja kiittää Jumalaa.
Halleluja.
  A boy is born in Bethlehem
That is why Jerusalem rejoices.
He took the shape of human flesh and became the highest word of the Father. As Gabriel announced: The Virgin concieves a Son.

The wise men came from afar.
They offered gold, incense and myrrh.
Halleluja.

He was born of his Mother who was a Virgin
Without the seed of a man.
Halleluja.

Let us bless the Lord
In this night of joy.
Halleluja.

The Holy Trinity rejoices
And gives praise to God.
Halleluja.


Ramus virens olivarum Elävä öljypuun oksa A living twig of the olive tree
Ramus virens olivarum
per columbam panditur.
Binum genus animarum
arca Noë clauditur.

Ergo plebs Finnonica
gaudete hoc dono
quod facta es catholica
verbi Dei sono.
  Kyyhkynen tuo
Elävän öljypuun oksan
Nooan arkkiin,
jonne eläimet on suljettu pareittain.

Siksi Suomen kansa iloitse,
Iloitse tästä lahjasta.
Jumalan sana
On tullut kaikille todeksi.
  A dove brings
The living twig of an olive tree.
The animals are secluded
In pairs in Noah's arc.

Rejoice, therefore, you people of Finland,
Rejoice of this gift
That the word of God
Has become true.


Monet himot I am tormented
Monet himot minua
hamasta minun nuoruudestani ahdistavat,
mutta Sinä itse puolestani seiso
ja pelasta minut, minun Vapahtajani.

Te, jotka Siionia vihaatte,
teidät Herra saattaa häpeään.
Niinkuin ruoho tulessa,
niin tekin kuihdutte.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

/:Pyhä Henki tekee eläväksi jokaisen sielun
ja puhtaudella hänet korottaa,
ja Kolminaisuus hänet kirkastaa pyhällä salaisuudella.:/
  I am tormented by many lusts
That have followed me
Ever since my youth.
But you yourself, my Redeemer,
You stand up before me and save me.

You who hate Sion,
You are the ones that the Lord will put to disgrace.
As the grass is annihilated in the fire,
So shall also you be destroyed.

Glory be to the Father and to the Son
And to the Holy Spirit,
Now and forever and ever. Amen.

/:The Holy Spirit gives life to every soul
and raises everyone with purity,
and the Holy Trinity cleanses everyone
with the holy mystery./


Enkeli huusi Armoitetulle The Angel exclaimed to the Blessed one
Enkeli huusi Armoitetulle:
Puhdas Neitsyt iloitse.
Ja taaskin sanon: iloitse!
Poikasi nousi kolmantena päivänä haudasta,
ja herätti kuolleet haudoista.
Ihmiset, riemuitkaa.

Loista sinä uusi Jerusalem,
loista kirkkaalla valolla,
sillä Herran kunnia
on ylitsesi koittanut.

Riemuitse nyt,
riemuitse ja ihastu Siion.
Ja Sinäkin, Puhdas Jumalansynnyttäjä,
iloitse Sinun Synnyttämäsi ylösnousemuksesta.
  The angel exclaimed to the Blessed one:
Oh, you cleanest Virgin, rejoice.
And I say unto you again: rejoice!
Your Son rose from his grave
On the third day,
And He awoke the dead from their graves.
You people, rejoice.

Shine, o you new Jerusalem,
Shine with bright light,
Now that the glory of the Lord
Is upon you.

Rejoice now,
Rejoice and be glad, you Sion.
And you, too, you Cleanest Birth-Giver to God, rejoice.
The Son whom you gave birth to has risen from the dead.


Maistakaa ja katsokaa Taste and behold
Maistakaa ja katsokaa,
kuinka Herra on hyvä.
Halleluja.
  Taste and behold
How good is the Lord.
Halleluja.


Kiitä, sieluni, Herraa Thank the Lord, my soul
Kiitä, sieluni, Herraa.
Kiitetty, kiitetty olet Sinä, Herra.

Herra, minun Jumalani,
Sinä olet ylen suuri.
Kiitetty, kiitetty, olet Sinä, Herra.

Resitatiivi: Valkeus ja kirkkaus on Sinun pukusi. Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan. Sinä levität taivaat niinkuin teltan. Sinä rakennat salisi vetten päälle. Teet pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulen siivillä.

Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi
Sinä teet tulen liekit.
Ihmeelliset, ihmeelliset, ovat tekosi, Herra.

Resitatiivi: Kuun Sinä olet tehnyt näyttämään aikoja, aurinko tietää laskunsa. Sinä teet pimeän niin tulee yö. Silloin lähtevät liikkeelle kaikki metsän eläimet. Aurinko nousee. Silloin ihminen menee töihinsä ja askaroitsee iltaan asti. Kuinka moninaiset ovat Sinun tekosi, Herra. Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt. Maa on täynnä Sinun luotujasi.

Kaikki ne ravitaan hyvyydelläsi.
Kunnia olkoon Sinulle Herra,
joka olet kaikki luonut.

Resitatiivi: Sinä peität kasvosi ja ne peljästyvät. Sinä otat pois niiden hengen, ne kuolevat ja palajavat tomuun jälleen. Sinä lähetät henkesi ja ne luodaan ja Sinä uudistat maan muodon. Pysyköön Herran kunnia iankaikkisesti.

Kaiken ikäni minä ylistän Herraa,
veisaan Jumalani kiitosta,
niin kauan kuin elän.
Kunnia olkoon Sinulle, Herra,
joka olet kaikki luonut.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. Kunnia olkoon Sinulle, Herra,
joka olet kaikki luonut.
  Thank the Lord, my soul.
You are thanked, yes indeed, you are thanked, o Lord.

Lord, my God,
You are so great.
You are thanked, yes indeed, you are thanked, o Lord.

Recitation: Your shroud is white and bright. You embrace yourself with light as if it were a cloak. You spread out the heavens as if they were a tent. You build your abodes upon the waters. You make the clouds into a carriage for yourself and you travel on the wings of the wind.

You make the winds into your messengers, servants,
You make the flames of the fires.
Wonderful, o wonderful are your deeds, o Lord.

Recitation: You have created the moon to show us the times, the sun knows when to set. When you make the dark, night falls. That is when all the animals of the forests get up. The sun rises. That is when man goes to attend his doings and keeps on working until the evening. All of this has been wisely made by you, o Lord. The earth is full of your creation.

All of them will be fed from your bounty.
Glory be to you, o Lord,
To you who have created all things.

Recitation: You cover your face and they are startled. You take away their spirit, they die and return to dust again. You send your spirit and they are created and you give the earth a new form. May the glory of the Lord remain forever.

As long as I shall live I shall praise the Lord, I shall sing to thank my God,
As long as I shall live.
Glory be to you, o Lord,
To you who have created all things.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit now, forever and ever. Amen. Glory be to you, o Lord,
To you who have created all things.


Isä meidän Our Father
Isä meidän joka olet taivaissa,
pyhitetty olkoon Sinun nimesi.
Tulkoon Sinun valtakuntasi,
tapahtukoon Sinun tahtosi
niin maan päällä kuin taivaissa.
Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme.
Anna meille meidän velkamme anteeksi,
niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme,
äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

Sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Amen.
  Our Father who art in heaven
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come,
Thy will be done
On earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our trespasses,
As we forgive those who have trespassed against us,
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.

For Thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever.
Amen.


Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää Now we'll thank the night and the day
/:Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää,
Jumalan suurta hyvyyttä,:/
/:että saisimme taivaassa häitä viettää
Karitsan suuressa salissa.:/

/:Oi rakkaus suuri, oi ääretön armo,
kun saan olla morsian Jeesuksen,:/
/:ja siinä on kyllin, kun Jeesus on mulla:
ääretön armo ja rakkaus.:/
  /:Now we'll thank the night and the day,
the immense goodness of God.:/
/:so that we could once celebrate the wedding in heaven
in the great hall of the Lamb.:/

/:Oh, great charity, O endless grace,
now that I can be the bride of Christ,:/
/:and it suffices when I have my Jesus:
endless grace and charity.:/


Soi kunniaksi Luojan To the glory of the Lord
Soi kunniaksi Luojan nyt virsi kiitoksen,
tuon kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen!
Hän, Isä, rakkahasti ain' vaalii luotujaan,
Ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan.

Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa
Ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa.
Hän onneen meidät ohjaa, jos joutuu johdantaan.
Sen rakkauden pohjaa ken pystyy koskaan tutkimaan.

Siis kiitos, Herra taivaan, kun lahjas' meille toit.
Ja palkaks' työn ja vaivan taas puhtaan leivän soit.
Suo, että alttiin mielin myös köyhää holhoomme,
Ja sydämin ja kielin Sua lakkaamatta kiitämme.
  Now the song of gratitude sounds to the glory of the Lord,
Who is the one who brings all this good and this lasting shelter!
He, our Father, tenders always with love the ones He has created,
And everything He guides skillfully from His heaven above.

He is the one who decides on the weather and calms the waves
And He is the one who drives away the cold in the fields and makes the grain grow.
He leads us to our happiness, if we let Him guide us.
Who can ever examine the bottoms of His endless love toward us.

So we thank you, Lord of the heavens, for the gifts you have brought unto us.
And as the merit of our toil and tribulations you give us pure bread again and again.
Allow us also to take care of our poor ones with an upright mind.
We thank you incessantly with our hearts and tongues.


Suomalainen rukous Prayer for Finland
Siunaa ja varjele meitä,
korkein, kädelläs'!
Kaitse ain' kansamme teitä
vyöttäen voimalla meitä
heikkoja edessäs'!
Sulta on kaikki suuruus,
henki Sun hengestäs'.

Tutkien sydämemme
silmäs' meihin luo!
Ettemme harhaan kääntyis',
ettei kansamme nääntyis',
silmäsi meihin luo!
Alati synnyinmaalle
siipies' suoja suo!
  Bless and protect us,
O, Highest, with your hand!
Be a shepherd for our people
And girdle us with strength
Us, who are weak in front of you!
You are the source of all that is great,
Your spirit is the source of ours.

Examine our hearts
And cast your eyes upon us!
Let us not wander astray,
Let not our people go under,
So cast your eyes upon us!
Let this land where we have been born
Always be protected under your wings!

 

< Etusivulle